klaproosmet-split-toning-646bernardus header 2 jongens

Op onze school is een klachtenregeling voor iedereen die betrokken is bij de school. Indien iemand een probleem of klacht heeft, wordt er van uitgegaan dat deze eerst besproken wordt met de rechtstreeks betrokkene(n). Als dat niets oplevert, kan contact worden opgenomen met de contactpersoon van de school. De contactpersoon kan o.a. doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon of naar een onafhankelijke klachtencommissie.

De contactpersoon voor onze school is Ruben Otemann.

Meer informatie over de klachtencommissie vindt u op www.pro8.nu