schoolplein headerfoto schoolgebouw bernardus kleuters 2 header

Goed denken kun je leren!

logo thinking for learningThinking for Learning is een onderwijsaanpak voor het primair en voortgezet onderwijs, die aansluit op de dynamische samenleving van vandaag de dag. Uitgangspunt is, dat onderwijs meer is dan het overdragen van kennis: we willen onze leerlingen helder leren denken.

Door bewust te zijn welke denkstrategiƫn je hebt en wanneer je die kunt toepassen, kan je de veelheid aan informatie die je tegenwoordig geboden krijgt beter structureren en op waarde schatten. We leren kinderen het onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken, het herkennen van denkfouten en het bedenken van oplossingen en nieuwe inzichten.

Ons team is getraind in het ontwerpen en begeleiden van activiteiten en lessen die het denken stimuleren en zichtbaar/hoorbaar maken.